Hvem er vi?

Bonnet lokalarkiv er en underafdeling af Bonnet og Omegns Borger- og Håndværkerforening.

Arkivet åbnede d. 2. september 2007, og er sammen med 13 andre arkiver med i Lokalhistorisk Arkiv for Lemvig Kommune

Arkivet dækker Bonnet og den nærmeste omegn.

Den har bl.a. følgende formål:

  • at fortælle egnens historie
  • at indsamle oplysninger om egnen
  • at bevare billeder og materialer med relation til egnen
Brug arkivet!

I arkivet vil du kunne finde mange spændende ting.

Der vil være billeder af personer og huse, kort, breve, protokoller, referater, revy-tekster, samt mange andre ting.

Ligger du inde med skøder, billeder, kvitteringer mm., eller en sjov historie du tror kan have interesse for arkivet modtager vi det gerne.
Har du personlige effekter du ikke vil af med låner vi det gerne for affotografering eller kopiering.

De indsamlede effekter vil være offentligt tilgængelige efter gældende regler, og betragtes som offentlig eje.
Ved evt. nedlæggelse af arkivet overgår arkivalier til andet lokalarkiv.

Er du interesseret?

Du er velkommen både som aktiv- og som støtte medlem.

Som aktiv vil der være mange opgaver du kan hjælpe med:

  • billed registrering
  • udklippe lokale avisartikler
  • gård-registrering
  • lave interviews
  • lave filmoptagelser
  • kagebagning ved arrangementer
  • samt mange andre ting
Kontingent: 100,- pr. husstand / enlige 50,-

Åbent:
Første tirsdag i måneden
fra kl. 15.00 - 17.30, eller efter aftale

Birthe Falk Agerbo
Sillebjergvej 6
7620 Lemvig
Tlf.: 23 34 85 90
Kirsten Didriksen
Bøgelundvej 2
7620 Lemvig
Tlf.: 30 35 74 03